Kodeks Etyczny

Jako fundament naszej korporacyjnej misji, kodeks etyczny MimoOkolicznosci podkreśla nasze zobowiązanie do utrzymania najwyższych standardów uczciwości i profesjonalizmu.

Misja i Cel Kodeksu

Nasz Kodeks Etyczny jest zaprojektowany, aby prowadzić działania wszystkich naszych pracowników, niezależnie od ich pozycji. Wskazuje on, jak nasze wartości korporacyjne powinny być przekładane na codzienne działania i decyzje.

Zasady Postępowania

Przez zasady postępowania rozumiemy nie tylko przestrzeganie prawa, ale także przekraczanie minimalnych wymagań, aby działać w sposób otwarty i etyczny we wszystkich obszarach naszej działalności.

Odpowiedzialność i Przestrzeganie

Pracownicy MimoOkolicznosci mają obowiązek nie tylko przestrzegać tego kodeksu, ale i promować kulturę otwartości, w której etyczne wyzwania są traktowane jako możliwość do poprawy i uczenia się.

Procedury zgłaszania nieprawidłowości

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich obaw dotyczących naruszeń naszych standardów etycznych. MimoOkolicznosci zapewnia, że każde zgłoszenie będzie badane dyskretnie i profesjonalnie, aby zapewnić sprawiedliwe rozwiązanie.