Czym są koszty pozaodsetkowe?

w swojej ofercie także kredyt nieoprocentowany, jest obarczony jakimś oprocentowaniem. Oczywiste jest tutaj to, że to właśnie odsetki są głównym kosztem pobrania pożyczki. Niemniej jednak nie należy zapominać o innych, które dla kredytobiorcy także mogą okazać się bardzo dotkliwe i w wielkim stopniu utrudnić spłatę zobowiązania. Zwłaszcza kiedy nie czytamy dokładnie umowy kredytu, a jak się okazuje, dochodzi do tego bardzo często.

Koszty pozaodsetkowe
Koszty pozaodsetkowe

Ustawa antylichwiarska

Ważną datą w tej kwestii jest rok 2011, kiedy to zniesiono ustawę ograniczającą wysokość kosztów pozaodsetkowych. Oznaczało to tylko tyle, że od tego momentu firmy mogły doliczać różne opłaty, które w znacznym stopniu powiększały całkowity koszt kredytu. Przypomnijmy, że przed zniesieniem takiej ustawy koszty pozaodestkowe mogły wynosić tylko 5% wartości całej pożyczki. Wszelkie opłaty, które nakładały firmy pozabankowe na swoich klientów, doprowadzając ich tym samym do bankructwa i sporego zadłużenia wpłynęły na to, że to właśnie koszty pozaodsetkowe stały się podstawową kwestią w tworzeniu tak zwanej ustawy antylichwiarskiej. Jej celem było objęcie odpowiednimi regulacjami nienadzorowanego dotychczas rynku pożyczek pozabankowych.


Limitowane koszty pozaodsetkowe

Na pewno nowa ustawa przyniosła bardzo pozytywny efekt i tak obecnie koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekraczać 25% kwoty głównej. Poza tym w skali roku ich wysokość nie może przekraczać 30% wartości pożyczki. Warto w tym miejscu dodać, że klient pobierający taką pożyczkę nie może zostać obarczony kosztami większymi aniżeli 100% pożyczki. Ważnym punktem ustawy jest także fakt, że w ciągu 120 dni klient zaciągnie kilka takich pożyczek to koszty pozaodsetkowe będą liczone tylko od pierwszego zobowiązania. Jak w związku z tym widzimy pożyczki przez internet, nie są już tak groźne pod względem finansowym. Należy mieć świadomość, że pożyczkobiorców chroni w takiej sytuacji prawo.