Kim jest radca prawny i jakie ma uprawnienia?

Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z usług radcy prawnego, pomoc prawna z jego strony ma na celu ochronę interesów osoby, na rzecz której wykonywana jest praca. W potocznym języku słowo prawnik stosowane jest zarówno jako określenie radcy prawnego, jak i adwokata. Dlatego warto wiedzieć, jakie są uprawnienia radcy prawnego i z czym można się do niego zwrócić.

Radca prawny – kim jest i jak można nim zostać?

Radca prawny to osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, osoba, która chce zostać radcą prawnym, musi również ukończyć pozytywnie aplikację radcowską i zdać egzamin zawodowy. Warunkiem zostania radcą prawnym jest wpis na listę radców prawnych. Osoba wpisywana na listę powinna również mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, nieskazitelny charakter oraz korzystać w pełni z praw publicznych. Jeśli są jakieś wątpliwości, czy dana osoba może sprawować funkcję radcy prawnego można to łatwo zweryfikować. Zawód ten jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego, jego podstawowym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej. Radca prawny sporządza również projekty aktów prawnych, opinie prawne, występuje przed sądem jako pełnomocnik, a nawet obrońca. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Można powiedzieć, że zawód ten polega na całościowej obsłudze prawnej, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Uprawnienia radcy prawnego

Uprawnienia radcy prawnego określa ustawa z 1982 roku. Do jego głównych obowiązków należy udzielanie porad prawnych różnym podmiotom. Radcy prawni przygotowują projekty prawne i opinie, reprezentują również przed sądem swoich klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Mają także odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw cywilnych w sprawach rodzinnych, administracyjnych i gospodarczych. Praca radcy prawnego polega na ochronie interesów prawnych podmiotów, dla których jest wykonywana. W związku z wykonywaniem swojej pracy radca korzysta z ochrony prawnej przysługującej prokuratorowi i sędziemu. Zasady etyki radcy prawnego uniemożliwiają zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do informacji, których dowiedział się, prowadząc daną sprawę.

Uprawnienia radcy prawnego są podobne do obowiązków zawodowych adwokata, różnica polega jedynie na tym, że radca prawny może wykonywać swoje zadania na podstawie stosunku pracy. Adwokat prowadzi działalność we własnym imieniu i nie może być zatrudniony. Pomoc prawna może być świadczona przez radcę prawnego różnym podmiotom w charakterze pełnomocnika lub obrońcy w sprawach karnych i z zakresu prawa karno-skarbowego pod warunkiem, że nie pozostaje on w stosunku pracy. To ograniczenie nie obowiązuje pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Radca prawny może wykonywać swój zawód na podstawie umowy cywilno-prawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby radca łączył różne formy tej działalności, umożliwia to swobodną realizację różnych planów zawodowych oraz dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Radca prawny ma obowiązek należeć do samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego mającymi osobowość prawną jest Okręgowa Izba Radców Prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych, nadzór nad nimi sprawuje Minister Sprawiedliwości. Wybór radcy prawnego powinien być uzależniony od rodzaju sprawy, należy zwrócić uwagę czy jest on wykwalifikowany w zakresie danego prawa i czy ma odpowiednie doświadczenie.

Julia Kościuszko

Hej, nazywam się Julia Kościuszko jestem copywriterką, redaktorką i założycielką bloga mimookolicznosci.pl. Z wykształcenia jestem dietetyczką i ogrodniczką. Na mojej stronie znajdziecie profesjonalne i praktyczne porady dotyczące roślin i zdrowego odżywiania oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu i suplementacją. W ostatnich 3 latach ukończyłam również kursy z obszaru ekonomii i podatkami, dzięki czemu dostarczam Wam wartościowych porad z zakresu finansów i biznesu. Blogowanie to moja pasja, wierzę w moc słowa i rzetelność dostarczanych przeze mnie informacji. Gry i motoryzacja to moje wielkie hobby, jestem zapaloną gamerką i pasjonatką dobrych samochodów, mam również prawo jazdy na traktor! Ale o nie o traktorach piszę, ale nowiutkich autach, które debiutują na naszych drogach. Jestem przekonana, że polubicie mimookolicznosci.pl!