Odnowienie zobowiązania, co oznacza to pojęcie?

Gdy w celu umorzenia dotychczasowego długu, dłużnik zobowiązuje się, za zgodą wierzyciela, spełnić inne świadczenie lub nawet to samo, ale z innej podstawy prawnej, dotychczasowe zobowiązanie wygasa. Jest to tzw. odnowienie długu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy poprzez umowę pomiędzy stronami, doszło do odnowienia długu, poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania, nie stanowi odnowienia. Dotyczy to zwłaszcza wypadku otrzymania od dłużnika czeku lub weksla.
W przypadku sporu stron czy doszło do odnowienia długu ciężar udowodnienia określonego faktu spoczywa na tej osobie, która z niego wywodzi skutki prawne, czyli na tego, kto twierdzi, że doszło do odnowienia długu.

Odnowienie zobowiązania
Odnowienie zobowiązania

Uregulowania Kodeksu cywilnego nie określają jak treść dotychczasowego zobowiązania musi się różnić od nowego, aby można było mówić o odnowieniu. Nie powinno się zaliczać do odnowienia zmiany tylko czasu, miejsca lub sposobu świadczenia, zmiany zabezpieczenia, stopy procentowej lub innych świadczeń ubocznych. Odnowieniem jest natomiast zmiana przedmiotowo istotnych części umowy, decydujących o jej rodzaju, zobowiązaniu dłużnika do innego (przemiennego) świadczenia niż było przewidziane do tej pory.

Należy jednak pamiętać, że wierzyciel korzystający z prawa odnowienia, może niestety zamiast odnieść korzyści, stracić. Jak wspomniałem na wstępie w wyniku odnowienia długu dotychczasowe zobowiązanie dłużnika wygasa i jeśli dotychczasowa wierzytelność była dodatkowo zabezpieczona np. poprzez poręczenie, wygasa ono wraz z chwilą odnowienia długu. Powyższej sytuacja nie będzie miała miejsca gdy, dotychczasowy poręczyciel wyraził zgodę na odnowienie długu. Natomiast jedną z zalet odnowienia długu, jest fakt, że przerywa ono bieg przedawnienia zobowiązania.

One thought on “Odnowienie zobowiązania, co oznacza to pojęcie?

Możliwość komentowania została wyłączona.